...
Przejdź do treści

Marketing w małej firmie

firma

Główną ideą Kontakt Marketing jest wsparcie Państwa firmy w każdym aspekcie jej działań marketingowych. Marketing w małej firmie jest niezwykle istotny tak samo jak i w większych firmach. Przyjmuje tylko inną formę – innego rodzaju strategie stosuje się w dużych i małych firmach.
Gwarantujemy skuteczne zwiększenie zainteresowania Państwa produktem lub usługą.

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, chętnie doradzimy i pomożemy w działaniu Państwa firmy również w kwestiach wizerunkowych, cenowych, reprezentacyjnych czy też optymalizacyjnych.

Przez cały okres współpracy wspieramy Państwa biznes i pozostajemy w stałym kontakcie.

Oferta Kontakt Marketing skierowana jest głównie do mikroprzedsiębiorstw, zwłaszcza nowo powstałych lub takich, które jeszcze nie zdążyły zaistnieć w Internecie. Mamy szczególnie podejście dla jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż nasz program jest na tyle mało obciążający, a zarazem dający realny efekt w postaci pojawiania się nowych klientów.

Korzyści ze współpracy z firmą marketingową

Istotną korzyścią proponowanych przez nas usług jest odciążenie Państwa od spraw informatyczno-marketingowych, po to, abyście mogli Państwo 
skupić się na swojej podstawowej działalności i kluczowych zadaniach swojej firmy.

Kontakt Marketing jest w stanie dostosować działania i wykorzystywane narzędzia do aktualnych potrzeb, ale także możliwości finansowych Państwa firmy.

okulary

Cechy naszych usług

lista
  • Koszt dostosowany do Państwa aktualnych potrzeb i możliwości finansowych.
  • Cold mailing – kampania mailingowa do baz B2B
  • Współpraca długofalowa – nastawienie na długotrwały rozwój Państwa firmy.
  • Wsparcie wizerunku Państwa firmy.
  • Wykorzystanie nowoczesnych mediów.
  • Konsultacje marketingowe, logistyczne, optymalizacyjne i ofertowe.
  • Stałe wyszukiwanie nowych dostawców i odbiorców dla Państwa firmy.
  • Elastyczność dozowania ilości reklam wg. aktualnych potrzeb – co miesiąc możliwość wyboru pakietu cenowego.
  • Opcjonalne wsparcie w problemach danej firmy.
  • Marketing w małej firmie daje zawsze przewagę pod względem elastyczności i dostosowania się do indywidualnego klienta.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.