Outsourcing

Pojęcie outsourcingu oznacza oddelegowanie zadań przedsiębiorstwa zewnętrznej firmie. Outsourcing pozwala na odciążenie firmy z danych obowiązków oraz na przekazanie zadań firmie o lepszych kompetencjach w danej dziedzinie. 

Po zapoznaniu się z Państwa firmą przeprowadzimy analizę potrzeb. Informacje te wykorzystamy do odpowiedniej strategii outsourcingu. Skupimy się na najbardziej istotnych problemach.

Outsourcing w KONTAKT MARKETING zawiera

Jako kompleksowe wsparcie marketingowe!

Jako usprawnianie drobnych procesów w małej firmie.

Polepszanie wizerunku i dobrych relacji z klientami.

Wsparcie strategiczne przedsiębiorstwa.

Skuteczna reklama w interecie

Stworzymy odpowiedni plan marketingowy zachęcający do wejścia na stronę internetową Państwa firmy. Dzięki temu osoby odwiedzające stronę będą mogły zapoznać się z ofertą Państwa firmy i skorzystać z niej.

 

Optymalizacja procesów w firmie

W ramach współpracy długofalowej oferujemy usprawnienie pewnych procesów panujących w biznesie. Usprawnienia te mogą dotyczyć:

  • Zorganizowania tańszej dostawy materiałów/surowców do Państwa firmy.
  • Stworzenia aplikacji czy prostszych systemów informatycznych typu systemy magazynowe.
  • Wszelkiej optymalizacji logistycznej.
  • Wielu innych zadań (w zależności od rodzaju biznesu) potrzebnych, aby Państwa firma funkcjonowała jeszcze sprawniej.

Wizerunek firmy

Jednym z podstawowych założeń Kontakt Marketing jest dbanie o wspólne interesy oraz sprawy związane z jakością usług.

Podczas wstępnego wywiadu poprzedzającego rozpoczęcie współpracy poruszymy kwestie związane z wizerunkiem zewnętrznym i wewnętrznym Państwa firmy, kontrolą jakości usługi, obsługą klienta, zasadami BHP oraz opisem funkcjonowania firmy w Internecie, który powinien spełniać odpowiednie wymogi marketingowe. Są to procedury niezbędne do zachowania spójności oraz dynamiki rozwoju i współpracy!
Dodatkowym wymogiem jest zgoda firmy na udostępnianie jej na potrzeby marketingu.