E-marketing

Na czym to wszystko polega?

Stworzony zostanie system e-marketingowy dla danego przedsiębiorstwa, który przyciągnie klientów. Dzięki temu firma osiągnie większe przychody!

Działa to na zasadzie stworzenia strony internetowej w formie wizytówki wraz z dodatkowymi narzędziami opisanymi poniżej. Te wszystkie narzędzia pozwalają na precyzyjne odnalezienie klienta w zależności od branży.
Klienci, którzy używają np. Instagram czy Facebook są kierowani do strony internetowej w której opisany jest produkt przedsiębiorstwa. 

Dzięki temu zyskujemy:

Narzędzia, które zostaną użyte do stworzenia marketingu: