Oferta Kontakt Marketing

Wycena

Wszelkie koszty utrzymywania serwerów, kont, reklam czy pozycjonowania jest po naszej stronie. Państwo płacą jedynie za ogólny koszt abonamentowy. Ceny można sprawdzić tutaj Cennik Firmy Kontakt Marketing.

Firma współpracująca zobowiązuje się jedynie do ustalonych wcześniej stawek, dlatego nie będzie zaskoczenia, że cena nagle wzrosła. Cena jest ustalona na każdy miesiąc bez żadnych niespodzianek.

Zakończenie współpracy:

Brak przedłużenia współpracy jest równoważne z usunięciem wszelkich informacji w Internecie na życzenie firmy, bądź pozostawienie tych stron bez aktualizacji, aż do wygaśnięcia domen lub ewentualnego przywrócenia przy dalszej współpracy. Przy rozwiązaniu umowy zachowuję pełną etykę dla firm z którymi pracowałem – brak działań szkodliwych dla tych firm. Pozostawione domeny używam wtedy dla własnych potrzeb lub oferuje możliwość odsprzedania tej domeny firmie, która zrezygnowała z moich usług.

Po zakończeniu współpracy w przypadku gdy domena jest pod własnością mojego klienta (tj. domena nie jest przeze mnie wykupiona oraz nie ja tworzyłem stronę internetową pod tą domeną) następuje oddanie wszelkich dostępów dla klienta. Kasuje wszelkie znane mi hasła i dostępy, by nie było możliwości przypadkowego wejścia. Od tej pory nie biorę udziału w dalszych działaniach na tej stronie internetowej.