Outsourcing

Wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach.

Po zapoznaniu się z firmą klienta przeprowadzona zostanie analiza potrzeb. Informacje te zostaną wykorzystane do odpowiedniej strategii outsourcingu. Skupimy się na najbardziej istotnych problemach.

Skuteczna reklama w interecie

Stworzony zostanie system marketingowy zachęcający do wejścia na stronę internetową firmy klienta. Przez co odwiedzający stronę będą mogli szybko zapoznać się z ofertą firmy.

Optymalizacja procesów w firmie

W ramach współpracy długofalowej możemy zaoferować usprawnienie pewnych procesów panujących w biznesie. Usprawnienie może być w zakresie:

Wizerunek firmy

Głównym celem jest dbanie o wspólne interesy i rozwijającą się markę oraz pilnowanie spraw związanych z jakością usługi, by nie było skarg od strony klientów, którzy mogą popsuć całą reputację np. w Internecie. Podczas konsultacji zostaną poruszone wątki wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego firmy, kontroli jakości usługi, obsługi klienta, zasad BHP oraz opisu funkcjonowania firmy w internecie, który powinien spełniać odpowiednie wymogi marketingowe. Jest to konieczne do zachowania spójności oraz dynamiczności rozwoju i współpracy!