Zgody na współpracę marketingową

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
 2. Zgoda na umieszczenie w Internecie zdjęć firmy
 3. Zgoda na umieszczenie zdjęć pracowników firmy
 4. Zgoda na umieszczenie filmów z pracownikami firmy
 5. Zgoda na spotkanie z Zamawiającym i przeprowadzenie wywiadu dotyczącego informacji związanych z funkcjonowaniem firmy (również w formie telefonicznej)
 6. Zgoda na przeprowadzenie szkolenia w postaci przedstawienia planu marketingowego
  (również telefonicznie)
 7. Stały kontakt z Zamawiającym (mailowy, telefoniczny), ewentualne dodatkowe przyjazdy do Zamawiającego
 8. Stworzenie systemu marketingowego obejmującego zgodę na:
  • wprowadzenie firmy Zamawiającego w Google Maps
  • założenie konta e-mailowego z dostępem Wykonawcy, w celu wykorzystywania go do kontaktu z klientami firmy Zamawiającego oraz stworzenia konta w Google Maps jako wirtualnego właściciela danej firmy w koncie Google Maps(użyczenie firmy Zamawiającego jako właściciela zewnętrznej firmie jako Wykonawcy jest po to, aby uzyskać sprawne założenie konta bez ingerencji klienta, po zakończeniu współpracy dostęp do konta przechodzi na Zamawiającego)
  • założenie Fanpage i grup na Facebook nakierowujących na stronę internetową firmy Zamawiającego
  • założenie firmowego konta na Instagram do wspólnego użytku (przez Wykonawcę jak i Zamawiającego)
  • humorystyczne prowadzenie fanpage na Facebook
  • reklamy na Facebook
  • utworzenie konta AdWords
  • tworzenie ogłoszeń dotyczących firmy Zamawiającego
  • pisanie o firmie Zamawiającego na tematycznych forach internetowych